Záchranářské cvičení Rescue Patrol
 Pořádající organizace
 

Rescue Patrol dlouhodobě podporují:

Zdravotnické prostředky nejen pro profesionály
krátky popis banneru
Vybavení pro sportovní i pracovní lezení
 Sledujte náš video kanál
 Jsme na sociální síti
 Nakupujete na internetu?
 Přihláška na RP 2021
Je libo nášivky s logem Rescue Patrol?Je libo nášivky s logem Rescue Patrol?

Je tu jaro a letošní ročník cvičení je stále blíž! Pracujeme na přípravách a myslíme přitom samozřejmě na Vás. Nechali jsme udělat vzorek nášivek s logem cvičení. Jak se Vám líbí? A měli by jste o takovou nášivku zájem?


Prohlídka lokalit pro RP 2021Prohlídka lokalit pro RP 2021

I když je letošní 21. ročník cvičení Rescue Patrol ,,daleko” (14.-18. 9. 2021), neleníme. Byli jsme se podívat na možné ubytování i některé lokality pro zásahy.


Termín RP 2021 stanoven !!!Termín RP 2021 stanoven !!!

Také se snažíte, zahlédnou lepší zítřky? My v ně věříme. Tak pilně trénujte, protože 21. ročník mezinárodního cvičení Rescue Patrol bude v roce 2021! Termín je stanoven na 14.-18.9.2021. Ne, není to chyba. Opravdu došlo ke zkrácení cvičení.

Historie cvičení Rescue Patrol

RESCUE PATROL 2000
Ve dnech 24.–26. října 2000 se konal první ročník cvičení Rescue Patrol. Byl velmi skromný, čemuž odpovídal počet jednotek (3 družstva) i počet řešených situací (5 zásahů). Tato víkendová akce měla mít pokračování v podobě putovního cvičení po území celé ČR.
Očekávání organizátorů se však přes mnoho slibů ze strany zúčastněných družstev nesplnilo, a tak se organizátoři rozhodli uspořádat 2. ročník opět v České Kamenici. Z profesionálních složek byla do spolupráce zapojena pouze Policie ČR.
 
RESCUE PATROL 2001
Ve dnech 1.–4. listopadu 2001 se v České Kamenici konal 2. ročník cvičení Rescue Patrol, tentokrát se zahraniční účastí kolegů z Německa a Polska. Celkově se nácviku zásahů zúčastnilo 8 jednotek z ČR a 2 jednotky ze zahraničí. Počet cvičných situací se také velmi zvýšil a značně stoupla i náročnost samotného cvičení. Zasahovalo se prakticky v jakoukoliv denní či noční dobu. Počasí záchranářům opravdu přálo, a tak se vyhnuli práci za špatných povětrnostních podmínek.
Do spolupráce se zapojily všechny hlavní složky IZS a také Svaz záchranných brigád kynologů ČR. Kynologové se psy měli neopakovatelnou možnost zasahovat v rozlehlém prostoru sutin, jež v té době nabízel výcvikový prostor Rabštejn.
Některé zásahy probíhaly na veřejně přístupných místech a plnily tak informačně preventivní funkci. Zájem ze strany veřejnosti byl ke spokojenosti pořadatelů značný. Jednou z divácky nejatraktivnějších akcí byl ukázkový nácvik postupu proti nedovolené demonstraci, který se konal před místním gymnáziem. Prezentován zde byl nejen korektní přístup zasahujících policistů, ale též vzorové ošetření všech poraněných osob.
 
RESCUE PATROL 2002
Třetí ročník Rescue Patrol probíhal ve dnech 2.–6. října 2002. Do celého cvičení se promítly povodně ze srpna 2002, které negativně ovlivnily i zahraniční účast – ta byla ještě před zahájením cvičení odvolána. Jedinými cizinci tak byli dva pozorovatelé ze Slovenska.
Spolupráce se všemi složkami IZS a Svazem záchranných brigád kynologů ČR i nadále pokračovala. Zúčastnily se nové jednotky, například jednotka SDH Žatec nebo studenti z Vyšší zdravotnické školy v Ústí nad Labem, obor Diplomovaný zdravotnický záchranář.
Zásahy v nejrůznější denní i noční dobu se již staly samozřejmostí a zatížení záchranářů rostlo. Tradicí všech cvičení Rescue Patrol se bezesporu stalo plošné vyhledávání pohřešovaných osob, které je na koordinaci a kooperaci všech složek velmi náročné. Mezi nové situace se zařadily záchranné práce ve výšce a nad volnou hloubkou, které absolvovali i kynologové se svými psími kolegy.
 
RESCUE PATROL 2003
Čtvrtý ročník proběhl již tradičně v České Kamenici, a to ve dnech 2.–7. září 2003. Tento ročník se odehrál ve spolupráci se všemi hlavními složkami IZS. Mezi zasahující se za sbor dobrovolných hasičů přidaly i jednotky domácí České Kamenice a vzdálenějšího Cvikova.
Zahraničními pozorovateli byli kolegové ze Skotska.
Novinkou tohoto ročníku bylo odsunutí zásahů mimo zraky civilního obyvatelstva, především kvůli zajištění bezpečnosti všech zúčastněných. Veřejnosti byl vyčleněn předposlední den cvičení, kdy záchranné složky předvedly svou činnost a v modelových situacích umožnily publiku vyzkoušet si pocit zachraňované osoby v praxi. Nechyběly ani ukázky práce maskérů a prezentace firem věnujících se problematice záchrany osob.
 
RESCUE PATROL 2004
Pátý ročník Rescue Patrol se konal ve dnech 7.–12. září 2004. Zásadní změnou v organizaci zásahů byl fakt, že se denně dopoledne konaly odborné přednášky v prostorách městského kina. Tyto měly za úkol seznámit záchranáře s méně obvyklými oblastmi práce kolegů ze spolupracujících složek IZS.
Mezi novými jednotkami byl dominantní 156. záchranný prapor Armády ČR z Olomouce, který na cvičení dorazil ve velmi hojném počtu lidských sil i techniky. Vojáci měli s sebou speciální lezeckou skupinu, kynology, zdravotní i technicko-vyprošťovací skupinu. Během celého cvičení předvedli naprosto profesionální práci při záchraně osob v nejrůznějších (vždy velmi náročných) situacích. Celkový počet zúčastněných jednotek se ustálil na sedmnácti.
Záchranné práce probíhaly 80 hodin na 22 stanovištích. Jednalo se o dosud největší cvičení v seriálu Rescue Patrol. Předposlední den se v České Kamenici konala Mariánská pouť, kde se jednotky mohly prezentovat veřejnosti a předvést něco ze svých dovedností. Na tento ročník zapůjčil výukové podklady švýcarský a bulharský Červený kříž a Úřad pro krizové řízení ve Spojených státech Amerických – FEMA USA.
 
RESCUE PATROL 2005
Šestý ročník cvičení se konal 6.–11. září 2005 v České Kamenici a okolí. I v tomto roce bylo hlavním cílem akce prověřit připravenost všech složek IZS a dobrovolných záchranářů při řešení mimořádných situací a hromadných neštěstí.
Záchranáři měli možnost vyzkoušet připravenost svou i techniky při rozsáhlých záchranných akcích, např. hromadné neštěstí při srážce osobního vlaku a osobního automobilu, dostali se do oblasti zasažené přívalovou vlnou při protržení přehrady, k úniku nebezpečných látek z vlakové cisterny nebo k pádu malého sportovního letadla.
Cvičení probíhalo dle připraveného harmonogramu – každé dopoledne byly přednášky a odpoledne se už procvičovaly reálné situace. Velmi atraktivní byl pátek 9. září, kdy přiletěl do České Kamenice vrtulník Policie ČR, jenž byl součástí cvičení. Mimo záchranářů se s ním měly možnost seznámit i děti z místní mateřské školy.
Tradičně jsme pokračovali i v prezentaci naší práce před veřejností. V sobotu 10. Září proběhla na Náměstí Míru ukázka, jejímž tématem byla dopravní nehoda osobního automobilu. Veřejnosti se zde prezentovali i záchranáři z Autoklubu České republiky a ČČK Ostrava.
 
RESCUE PATROL 2006
Sedmý ročník se konal ve dnech 5.–10. září 2006 a lišil se od předchozích důrazem na zásahy, kde spolupracovaly všechny složky najednou. Omezili jsme množství menších specializovaných zásahů a zaměřili se na koordinaci a kooperaci.
Cvičení se zúčastnily tyto jednotky: 156. záchranný prapor Olomouc, 15. ženijní brigáda AČR (družstvo lezecké, a zdravotnické), Horská služba z Polska, SDH Příbram, SDH Žatec, Sdružení dobrovolných záchranářů Žatec, ČČK Písek, studenti VOŠ obor Diplomovaný zdravotnický záchranář z Ústí nad Labem, záchranná služba Trans Hospital, členové záchranné brigády kynologů z Chomutova a Prahy, zástupci PČR a HZS. Cvičení se zúčastnilo 80 zasahujících a 100 figurantů, na průběh cvičení dohlíželo 10 členů organizačního týmu.
Mezi nejzajímavější zásahy patřilo vlakové neštěstí, výbuch kotelny v továrním komplexu, celodenní nácvik zvládání zemětřesení v bývalém vojenském prostoru Ralsko a noční důlní neštěstí. V sobotu jsme do programu cvičení zařadili novinku – výměnu zkušeností. Lezecké skupiny umožnily zdravotníkům slaňovat, armáda a hasiči ošetřovali maskované figuranty a resuscitovali cvičnou figurínu. Pod vedením Autoklubu Bohemia Assistance si všichni mohli vyzkoušet stříhat vraky automobilů a naučit se základy vyprošťování z havarovaného vozu.
Zároveň probíhaly na náměstí v České Kamenici ukázky maskování, práce kynologů a transportu zraněných a záchranářských psů po lanovce nad řekou.
 
RESCUE PATROL 2007
Tento ročník se uskutečnil ve dnech 11.–16.září 2007. Záštitu nad cvičením převzali MUDr. Dana Hlaváčková, ředitelka odboru krizové připravenosti Ministerstva zdravotnictví, a Ing. Jiří Šulc, hejtman Ústeckého kraje. Odborným garantem ročníku byl MUDr. Radim Šindelář (ZZS Ústeckého kraje). Cvičení se zúčastnili 6. polní nemocnice Olomouc, Grupa Podhalanska (horská služba) z Polska, SDH Příbram, SDH Žatec, SDH Česká Kamenice, Sdružení dobrovolných záchranářů Žatec, MS ČČK Písek 1, studenti VOŠ obor Diplomovaný zdravotnický záchranář z Ústí nad Labem a z Německa, členové záchranné brigády kynologů z Prahy, Chomutova a Pardubic a zástupci ZZS.
K nejzajímavějším zásahům patřil požár objektu v Rabštejně zkomplikovaný zazděním vchodů v přízemí, dohledání a transport zraněných osob z jeskynního komplexu a celodenní zásah v Ralsku. Zde měli záchranáři za úkol uspět v řadě po sobě jdoucích zásahů (od menších, např. vyproštění osoby z komína, až po velké, např. požár letiště), které skončily až v brzkých ranních hodinách. Záchranáři zde zvládli 14 zásahů včetně postavení mobilní nemocnice. Novinkou byla simulace havárie velkého dopravního letadla a malého ultralightu.
V sobotu byla opět na programu výměna zkušeností. Tentokrát si všichni zasahující i figuranti (studenti VZŠ z Ústí) mohli vyzkoušet slanění z budovy, stříhání vraku hydraulickými nůžkami, maskování, manipulaci s vakuovými dlahami, páteřní deskou a dalšími pomůckami.
Kynologové předvedli postup vyhledání osob v nepřehledném terénu. Zkouška dýchací techniky a pohyb s ní v zadýmených prostorách se též setkaly s velkým úspěchem. Hosty sobotního dne byli zástupci německého červeného kříže ze Sebnitz, kteří nás pozvali na otevření záchranářského prostoru v Německu, který má sloužit podobné výměně zkušeností.
 
RESCUE PATROL 2008
Ve dnech 9.–14.září 2008 proběhl v Příbrami devátý ročník cvičení. Poprvé se cvičení přesunulo mimo Českou Kamenici. Tuto změnu umožnil vstřícný přístup JSDH Příbram 1, starosty Příbrami MvDr. Josefa Řiháka, města Příbram a Středočeského kraje. Všem jmenovaným velmi děkujeme za možnost využít širokou škálu nových neokoukaných lokalit.
Pro příbramskou veřejnost patřila mezi nejzajímavější zásahy srážka vlaku a autobusu. Účastnilo se jí více než 100 figurantů a 120 zasahujících. Příbramská nemocnice si zde vyzkoušela trauma plán a kooperaci se zasahujícími na místě nehody.
Přínosnou novinkou bylo zařazení dopoledních odborných přednášek do kreditního systému ČAS a účast několika sluchově postižených figurantů. Tito nám ozvláštnili komunikaci mezi zraněnými a zasahujícími např. při závalu ve štolách Hornického muzea.
Nad akcí převzali záštitu hejtman Středočeského kraje ing. Petr Bendl a MUDr. Dana Hlaváčková, ředitelka odboru krizové připravenosti MZČR. Zásahů se zúčastnili: 6. Polní nemocnice Olomouc, Záchranná rota Olomouc, VOŠZ Ústí nad Labem, Záchranáři Písek, VOŠZ Riesa (týmy byly složeny z profesionálů, např. THW, vodní záchranná služba, horská služba), SDH Obecnice, HZS Děčín, SDH Příbram 1, Svaz záchranných brigád kynologů Praha, Záchranáři Žatec o. s., Hasičská záchranná služba – Správa železniční cesty a Trans Hospital.
V pátek dopoledne záchranáře požádalo vedení 7. základní školy o provedení cvičné evakuace a následné předvedení techniky a pomůcek, které záchranáři při své práci používají.
U dětí měli obrovský úspěch kynologové s psími kolegy, hasiči předvádějící hasicí techniku i vojáci seznamující s transportní a komunikační technikou. O úspěchu poležení v sanitce nemluvě.
Sobotu jsme věnovali výměně zkušeností, pro kterou nám byl mimo jiné k dispozici lezecký trenažér Jakub a hasičský polygon.
 
RESCUE PATROL 2009
Desátý, jubilejní ročník se konal ve dnech 8.–13. 9. 2009 v Příbrami. Nad akcí převzali záštitu hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath, MUDr. Dana Hlaváčková, ředitelka odboru krizové připravenosti MZČR, a MVDr. Josef Řihák, starosta města Příbram.
Cvičení se zúčastnily tyto jednotky: JSDH Příbram 1, JSDH Březové Hory, JSDH Písek se svou záchranářskou skupinou, HZS Praha, SDH Obecnice,SDH Žatec, VOŠZ Ústí nad Labem, 6. polní nemocnice Olomouc, Svaz záchranných brigád kynologů Praha, záchranáři Žatec, Trans Hospital, JSDH Trhové Dušníky a letos poprvé záchranáři T.O.R Rescue ze Slovenska. Na námětovém cvičení Orlík se představili také hasiči ČEZu.
V teoretických blocích se účastníci cvičení dozvěděli o zásadách radiové komunikace, péči o tělesně postižené při mimořádných událostech, využití psychologie při krizových situacích a problematice záchranných prací ve výšce a nad vodní hladinou.
Mezi nejzajímavější zásahy patřil požár ve strojovně chlazení na zimním stadionu, kde probíhala lední revue, záchranné práce v objektu mlýna u Trhových Dušníků, kde došlo k simulovanému neštěstí po použití většího množství nepovolené pyrotechniky, hromadná nehoda dvou autobusů, čtyř osobních automobilů a motorkáře přímo v centru Příbrami a především požár Vodní elektrárny Orlík s únikem ropné látky do Vltavy. Záchranáři si mohli vyzkoušet i záchranu turistů z potápějícího se parníku, který byl komplikovaný tím, že proběhl v nočních hodinách. Sobota byla opět věnována metodickému dnu a výměně zkušeností mezi jednotlivými složkami v areálu Nového Rybníka v Příbrami. Záchranáři si mohli navzájem vyzkoušet svou techniku, k dispozici jim byl také lezecký trenažér Jakub.
 
RESCUE PATROL 2010
11. ročník proběhl v Jihočeském kraji, v okolí Písku, ve dnech 7.–12. 9. 2010. Na přípravě cvičení spolupracovali SDH Záchranáři Písek. Záštitu nad cvičením převzali MUDr. Bc. Dana Hlaváčková, člen výboru odborné společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof České lékařské společnosti J. E. Purkyně, a Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje. Akce byla stejně jako v předchozích letech zařazena do kreditního systému celoživotního vzdělávání ČAS a cvičení se zúčastnilo přibližně 140 záchranářů z celé České republiky a ze Slovenska z těchto jednotek: Záchranáři Česká Kamenice, o. s., SDH Záchranáři Písek, 6. Polní nemocnice, A-Z Medical Service, VOŠZ a SZŠ Ústí nad Labem, SDH Hejnice (kynologická skupina), SZBK Ústeckého kraje, T.O.R Rescue, Fakulta zdravotnictva Prešov, JSDH Obecnice, JSDH Lazsko, JSDH Příbram 1, JSDH Písek, JSDH Čimelice a JSDH Záhoří.
Zasahující byli netradičně ubytováni nikoli ve sportovní hale, jak tomu bylo v předchozích ročnících, ale v nádherném prostředí kempu u obce Varvažov.
Během teoretické přípravy se účastníci seznámili s problematikou syndromu z visu (přednášející pprap. Martin Studecký, DiS. z 6. polní nemocnice), pod vedením kynologů Miloslava Čeňka a Lucie Zabové nacvičovali sestavení a postup rojnice a její spolupráci s kynology, příslušník HZS Miroslav Kroupa seznámil zasahující s problematikou vyprošťování a následně si také mohli vyzkoušet práci s vyprošťovací technikou. Psycholožka MP Ostrava Mgr. Ivana Černá probrala se zasahujícími zásady komunikace a jednání se zachraňovanými osobami na místě zásahu a téma jedinec v davu, prap. Radek Thums seznámil zasahující s metodikou sutinového vyhledávání se zaměřením na značení prohledávaných prostor podle metodiky INSARAG. Por. Bc. Květoslav Pašek a prap. Radek Thums zakončili teoretickou přípravu tématy Přenosné choroby v Afghánistánu a Nákazy.
Mezi nejzajímavější zásahy patřily: požár motorestu poblíž základní školy v Záhoří, kterou bylo nutné preventivně evakuovat, dohledání velkého množství zraněných osob po větrné smršti, noční sutinové vyhledávání po zemětřesení (cvičení se účastní záchranáři, kteří jezdí na zahraniční mise, proto je pro ně příprava na tyto situace nutností) či požár při divadelní projekci na hradě Zvíkov, který uzavřel ústupovou cestu, a zraněné bylo nutné evakuovat na člunu přes vodní hladinu. V teplárně Komterm v areálu Jitexu Písek měli zasahující ve velmi obtížných podmínkách (množství prachu a velké horko) za úkol vyhledat v prostorách teplárny i přímo v kotli obsluhu kotelny po výbuchu kotle. V muničním skladu Vráž záchranáři absolvovali dokonce 16 menších zásahů. Novinkou bylo namíchání týmů z různých jednotek, které zvýšilo nároky na spolupráci mezi zasahujícími i na rychlé seznámení s novým vybavením.
 
RESCUE PATROL 2011
12. ročník mezinárodního záchranářského cvičení Rescue Patrol proběhl 6.–11. 9. 2011 v České Kamenici a okolí. Cvičení proběhlo pod záštitou MUDr. Bc. Dany Hlaváčkové, členky výboru odborné společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof a vědeckého sekretáře odborné společnosti krizové připravenosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Bc. Martina Hrušky, starosty města Česká Kamenice, a hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové. Pro zdravotní sestry, zdravotnické asistenty a zdravotnické záchranáře byla akce zařazena do kreditního systému vzdělávání ČAS pod číslem ČAS/KK/2514/2011.
Cvičení se zúčastnilo více než 150 záchranářů z České a Slovenské republiky, a to z těchto jednotek: Záchranáři Česká Kamenice, o. s., Nemocniční základna AČR (jejíž spojaři opět zajišťovali techniku a provoz radiokomunikace pro celé cvičení, za což jim patří veliký dík), SDH Záchranáři Písek, JSDH Žatec, A-Z Medical Service, VOŠZ a SZŠ Ústí nad Labem, SDH Hejnice (kynologická skupina), SZBK Ústeckého kraje, Záchranná služba východ (SR), občanské združenie Mrak (SR), JSDH Obecnice, JSDH Chrást, JSDH Česká Kamenice, HZS Česká Kamenice, ZZS ÚK a Zásahová jednotka Policie ČR Ústeckého kraje, Záchranáři Žatec, o. s. a SZŠ Chomutov.
V průběhu cvičení se na zásazích podílelo přes 60 figurantů, kteří i za deště a do časných ranních hodin obětavě zajišťovali realistický průběh cvičení a pod vedením týmu maskérů (Elišky Hanzlové, Michaely Havlíčkové a Zuzany Kupkové) dokázali přesvědčivě sehrát všechna požadovaná poranění. Zásahy hodnotilo 15 odborných komisařů z HZS, ZZS, AČR, PČR a kynologů včetně zástupce českého USAR týmu.
Cvičení bylo zahájeno testem odborných znalostí zúčastněných jednotek, hlavním cílem bylo zajistit maximální bezpečnost zasahujících a figurantů v průběhu cvičení, proto byl kladen důraz například na bezpečný transport či správnou kontrolu a použití dýchací techniky.
Přednáškové bloky zahájila kpt. Mgr. Jana Majzlíková, psycholožka HZS Ústeckého kraje, která zasahující seznámila s prevencí vzniku posttraumatické stresové poruchy u záchranářů.
Prap. Mojmír Zdráhal ze 6. polní nemocnice představil účastníkům svoji práci zdravotníka OMLT v provincii Wardak v Afghánistánu a specifika polní medicíny. Nakonec byli zasahující za pomoci fotografií z předchozích ročníků seznámeni s nejčastějšími chybami, které se v průběhu zásahů vyskytují, aby se jich letos mohli vyvarovat a aby nedocházelo ke zbytečným zraněním.
Odpolední blok byl zahájen ukázkou práce zásahové jednotky při napadení posádky ZZS během resuscitace. Poté se zasahující přesunuli do areálu bývalé textilní továrny Benar, kde proběhl první velký a mediálně nejzajímavější zásah – výbuch kotelny. Zasahující museli v sutinách dohledat, vyprostit a ošetřit 60 zraněných osob. Ve večerních a nočních hodinách museli zasahující prokázat velkou fyzickou zdatnost, neboť museli zvládnout výstup hned na dva velké kopce v okolí Kamenice – Zámecký vrch a vyhlídku Jehla. Ze Zámeckého vrchu transportovali skupinu dvaceti intoxikovaných osob, které se otrávily během firemního teambuildingu vlastnoručně uvařeným čajem. Na vyhlídce Jehla si museli poradit se skupinou zahraničních turistů, kteří zabloudili a během snahy o nalezení cesty zpět se zřítili ze skalní vyhlídky.
Čtvrtek byl zahájen hromadnou evakuací všech škol v České Kamenici po oznámení uložení nástražného výbušného zařízení do některé ze škol, záchranářům nebylo známo do jaké. Z důvodu nácviku evakuace byl evakuován také městský úřad v České Kamenici. Díky evakuaci byly zjištěny mnohé nedostatky, záchranáři poskytli po evakuaci objektům vyhodnocení a doporučení nutných změn. Na odpoledne se záchranáři přesunuli do bývalého vojenského prostoru Rabštejn, kde si museli poradit s množstvím menších zásahů, např. s osobami pohřešovanými v jeskynním systému, výbuchem munice či s vypátráním skupiny osob v lese. Zásahy probíhaly až do nočních hodin.
Pátek byl opět zahájen blokem přednášek. Prvním přednášejícím byl MUDr. Ilja Deyl, ředitel ZZS ÚK, p. o., který představil zasahujícím historii letecké záchranné služby ve světě i v České republice při příležitosti 20. výročí LZZS v Ústeckém kraji. Druhé přednášky se ujal ppor. Luboš Klobása z HZS Středočeského kraje, který představil práci zasahujících jednotek v Chrastavě během povodní 2010 v Libereckém kraji. Na tuto přednášku navázalo odpoledne tematicky zaměřené na povodně. Zasahující vybudovali protipovodňovou hráz, postavili polní ošetřovnu a evakuovali území ohrožené zvláštní povodní. Během evakuace museli informovat např. neslyšící občany či si poradit s lidmi, kteří odmítali opustit své domovy. Po průchodu povodňové vlny vystavěli provizorní přemostění a prohledali znovu území, kde nalezli např. vyplavený chemický sklad či osoby v zaplavených autech, které museli z aut dostat pomocí vrtulníku simulovaného plošinou.
Závěrečný noční zásah proběhl opět v areálu Benar, kde bylo simulováno zhroucení budovy po otřesech půdy. Pro zdravotníky AČR byl navíc připraven specializovaný zásah v jeskynním systému Rabštejn.
V sobotu se zasahujícím přestavily firmy Rock Empire, u které si mohli zasahující nakoupit lezecké vybavení za výhodné ceny, firma Variant Plus umožnila vyzkoušení inspekční kamery a firma Protrade představila identifikační systémy a pečetě na vybavení. Odpoledne pak měli všichni včetně figurantů možnost vyzkoušet si slaňování z plošiny, lanovku přes řeku, projít si jeskynní systém, kde pracovali s inspekční kamerou, a vyzkoušet si vyhledání osob v polygonu.
 
RESCUE PATROL 2012
Ve dnech 11.-16. 9. 2012 proběhl v České Kamenici a okolí 13. ročník mezinárodního záchranářského cvičení.
Po slavnostním zahájení cvičení byli zasahující nejprve seznámeni s nabídkou firmy Rock Empire, na jejíž prezentaci dostali možnost díky partnerství pořádající organizace s touto firmou za výrazně snížené ceny zakoupit lezecké vybavení, které mohli dále v průběhu cvičení využít.
První zásah proběhl v objektu firmy Agro s. r. o. (sila za Českou Kamenicí), kde došlo během čištění sila k porušení bezpečnosti práce a při manipulaci s ohněm došlo k výbuchu nahromaděných plynů a ke zranění většího počtu pracovníků. Pomocí lezecké techniky bylo nutné transportovat osoby ze sila dolů a jednu osobu vyprostit přímo z vnitřních prostor sila. Druhý zásah proběhl v objektu bývalé firmy Benar. V objektu byl simulován výbuch skladu tlakových lahví s následným požárem, při kterém bylo zraněno velké množství zasahujícího personálu. Noční zásah byl věnován pátrání po pohřešované osobě, která zanechala dopis na rozloučenou, ve kterém vyjádřila úmysl se oběsit. Při pátrání bylo využito i služeb kynologů se psy atestovanými na plošné vyhledávání. Nalezenou osobu již bohužel nebylo možné zachránit.
Čtvrteční dopoledne bylo věnováno odborným přednáškám připravujícím zasahující na následné zásahy. První přednášky se ujal Jindřich Nečas, který zasahující připravil na spolupráci s kynology při plošném vyhledávání. V přednášce se zaměřil především na možnost využití technologie GPS a na efektivitu vyhledávání za pomoci vycvičených psů v porovnání s rojnicemi složenými výhradně z lidí. Druhou přednášku měl mjr. Ing. Jiří Hykl, velitel stanice Děčín (HZS Ústeckého kraje), který se zaměřil na katalog typových činností, a to především na typové činnosti využívané v průběhu cvičení.
Odpoledne začalo simulovaným pádem dopravního letadla do oblasti bývalého vojenského prostoru Rabštejn. Následně se zasahující přesunuli na další plošné vyhledávání, tentokrát ve dne. Zásah byl zkomplikován tím, že pohřešované osoby utekly z uzavřeného oddělení místního sanatoria s diagnózou otevřené TBC, tudíž bylo nutné dbát na správné využití ochranných pomůcek zasahujícími. Během rojnice byla navíc část zasahujících odvelena na pád osoby ze šikminy. Na tomto zásahu musela zasahovat lezecká skupina.
Večer začal zásahem na zámku, kde se popálila skupina šermířů Řád černých rytířů při neopatrné manipulaci se střelným prachem. Poté se zasahující přesunuli do válečné podzemní továrny WERK, kde došlo při noční prohlídce k zavalení jedné z únikových cest. Za závalem zůstala skupina 20 osob.
V pátek si zasahující museli hned dopoledne poradit se střelbou extremisty během konference na téma AIDS v místním kině. Zde zasahující museli dbát při ošetřování poraněných nejen na svou vlastní bezpečnost, ale i na to, aby nenakazili zdravé osoby.
Odpoledne již tradičně navazovala „Emergency“ – série menších zásahů, na kterých se zasahující prostřídali. Tentokrát je čekala nejprve záchrana potápěče a jeho instruktora (instruktor dostal infarkt, žák zpanikařil a při rychlém vynoření si způsobil barotrauma). Na dalším stanovišti si museli poradit se závalem stromu při polomu (tzv. Crush syndrom). Následoval pád osob z vyhlídky Ponorka po napadení sršni, vč. zvládnutí anafylaktického šoku. Pro odlehčení čekalo všechny členy týmu slaňování. Poslední stanoviště bylo velmi psychicky náročné a bylo připraveno podle skutečné události – vrtulník záchranářů se dostal do potíží a byl nucen odříznout podvěs se svými kolegy a zachraňovanou osobou.
Posledním velkým zásahem cvičení byl výbuch při opravách vypuštěných nádrží v bývalém podzemním skladu PHM Jánská, kde museli zasahující nejen zachránit zraněné v prostorách nádrží, ale také neustále monitorovat stav ovzduší a v případě nebezpečí záchranáře co nejrychleji evakuovat.
Sobota byla opět věnována workshopu s firmami, které záchranáře seznámily s nejnovějšími technickými prostředky a ochrannými pomůckami, které usnadňují jejich práci – firma ZAHAS představila nejnovější zásahové oděvy, firma Bexamed věnovala zasahujícím slevu 15% na výrobky a firma Center Net zajistila spojení na cvičení a zapůjčila radiostanice a převaděče.
Po obědě následoval ukázkový zásah pro veřejnost a média – hromadná dopravní nehoda s velkým množstvím raněných v centru města. Před slavnostním zakončením byla pro zasahující pro odlehčení připravena soutěž velitelů, ve které s nejlepšími výkony zvítězili kynologové.
Po oficiálním ukončení cvičení (v nočních hodinách) byli organizátoři Rescue Patrol požádáni Policií ČR o pomoc při pátrání po pohřešované osobě nepřístupném terénu mezi Českou Kamenicí a Chřibskou. Od výzvy (do 15 min.) bylo k pátrací akci připraveno 32 osob (2 lékaři, 4 kynologové s vycvičenými psy na pátrání na plochách a v sutinách, 6 záchranářů ze ZZS, 4 policisté, 1 voják zdravotník, 7 záchranářů z ČR a 8 záchranářů ze Slovenska (2 lezecké skupiny), 1x sanitní vůz, 2x dodávka a 4x terénní vůz. Naše skupina byla informována o pátrání vrtulníku s termovizí a v případě pozitivního nálezu by pro naši skupinu byla zahájena záchranná akce. Pohřešovaná osoba byla několik málo minut po odvolání vrtulníku nalezena městskou policií v České Kamenici. Jsme rádi, že byla osoba nalezena v pořádku.
Cvičení se letos zúčastnily tyto jednotky: Záchranáři Česká Kamenice, JSDH Česká Kamenice, JSDH Žatec, Meditrans, A-Z medical, VOŠZ Ústí nad Labem, Záchranáři Žatec, záchranáři z řad ZZS ÚK, Záchranná služba Východ (SR), Horská služba Bachureň-Búče (SR), Landesrettungsschule Sachsen gemeinnützige GmbH (D), Hasiči Hejnice - kynologové, Svaz záchranných brigád kynologů Ústeckého kraje, Záchranná brigáda kynologů Královéhradeckého kraje.
Cvičení by nebylo možné uskutečnit bez pomoci našich sponzorů a partnerů. Firma Coca-Cola zajistila pitný režim pro záchranáře po celou dobu cvičení. Firma Trio Havel s.r.o. dodala ochranné pracovní helmy, pracovní rukavice, ochranné brýle, firma BULLHEAD s.r.o. zajistila slevy na nákup chemických světel pro zasahující, ARMED STORE s.r.o. chemická světla a termofólie, YATE s.r.o. alufólie, HUMI OUTDOOR s.r.o. pláštěnky, LAMIPROMED s.r.o. alu-folie. Firma Jerky nám jako každý rok zajistila sušené maso pro záchranáře. Firma Al-Namura s.r.o. dodala energetické tyčinky a nápoje pro zvládání dlouhých nočních zásahů. Díky spolupráci s autovrakovištěm Malšovice bylo možné pro záchranáře připravit simulované dopravní nehody. Město Česká Kamenice a obec Jánská nám umožnily přístup na pozemky v majetku obcí, město Česká Kamenice přispělo také na pronájem sportovní haly. Paní Břečková, paní Valtová, paní Valatová napekly pro zasahující občerstvení. Pan Šmejkal - pronájem plošin Příbram a rodina Erbenových přispěli finančním darem. Řád Černých rytířů Česká Kamenice nám pomohl v roli figurantů. Cvičení bylo podpořeno z fondu EU - Cíl 3/ Ziel 3 (financování účastni české VOŠZ ÚL a německé skupiny záchranářů (Landesrettungsschule Sachsen gemeinnützige GmbH).
Velké díky patří také celému organizačnímu týmu, Policii ČR za pomoc s uzavřením komunikace při přesunu záchranářů, maskérům za realistické znázornění poranění, restauraci Starý klub za zajištění stravování záchranářů a v neposlední řadě figurantům z řad Záchranářů Česká Kamenice a VOŠZ Ústí nad Labem, bez jejichž obětavosti a nasazení by nebylo vůbec možné cvičení pořádat.
Doufáme, že i letošní ročník byl pro zasahující přínosem, že zde získané zkušenosti budou moci využít ve své profesi a že přispějí k záchraně lidských životů.
 
RESCUE PATROL 2013
Ve dnech 10. - 15. 9. 2013 pořádali Záchranáři Česká Kamenice již 14. ročník mezinárodního cvičení pro záchranné složky Rescue Patrol. Akce proběhla pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a starostky města Česká Kamenice Ing. Hany Štejnarové.
Cvičení Rescue Patrol je vícedenní výcvikově-vzdělávací akce, která má za cíl prověřit připravenost záchranných složek na náročné záchranné akce. Cvičení je zaměřeno především na mimořádné události s hromadným výskytem poraněných osob.  Rescue Patrol se svými extremními nároky na fyzickou a psychickou zdatnost účastníků řadí k nejnáročnějším cvičením tohoto formátu pořádaným na území ČR.
Cvičení si klade za cíl umožnění společné práce všech zúčastněných složek a zkvalitnění jejich vzájemné spolupráce při skutečných zásazích. V průběhu cvičení také dochází k testování jednotlivých částí nového vybavení, které záchranné složky pořizují dle své odbornosti a které jim umožňuje efektivněji a rychleji pomoci postiženým osobám. Cílovou skupinou jsou základní složky IZS ČR, ostatní složky IZS ČR, ArmádaČR, záchranné týmy ze zahraničí a dobrovolné organizace věnující se předlékařské první pomoci.
Pro zdravotnický personál byla účast ohodnocena i kredity do celoživotního vzdělávání organizací ČAS.
 
V úterý 10. 9. proběhlo slavnostní zahájení v hudebním salónku v domě kultury v České Kamenici, na které přijal pozvání i hejtman Ústeckého kraje pan Oldřich Bubeníček, starostka města paní Ing. Hana Štejnarová, ředitel Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje MUDr. Ilja Deyl s náměstkem pro nelékařský personál panem Petrem Burešem.  Za odbory krizového řízení a zdravotnictví Ústeckého kraje odboru hejtmana přijel pan Jiří Čermák a Ing. Drahoslav Tesař. Za Policii ČR přijela z vedení odboru Děčín kpt. Ing. Bc. Miroslava Müllerová a zástupce vedoucího dopravního inspektorátu npor. Ing. Bc. Jana Musilová.
Po slavnostním zahájení proběhla registrace a ubytování účastníků cvičení, kterých se v letošním roce přihlásilo na 140 ze tří států (ČR, Slovensko a Německo).  V odpoledních hodinách proběhla pro zájemce prohlídka města s průvodcem. Záměrem organizátorů bylo přiblížit město Česká Kamenice a jeho památky účastníkům cvičení.
 
Středa 11. 9. začala odbornou přednáškou na téma BOZP při zásahu, ochrana zasahujících a pacientů. Jako první zásah letošního cvičení byl připravený zásah na rozhledně Studenec, kde byl simulovaný pád turisty z rozhledny, německo-slovenské týmy musely bez použití techniky transportovat osobu k první komunikaci, k místu vhodnému k příjezdu Zdravotnické záchranné služby nebo přistání vrtulníku Letecké zdravotnické záchranné služby. Skoro současně začal i druhý zásah, což bylo „zřícení“ bývalého Benaru při neodborném rozebírání budovy. V troskách bylo uvězněno velké množství osob a některé hluboko pod sutinami, proto byli do akce zapojeni i speciálně vycvičení psi pro sutiny. Ve večerních a nočních hodinách zasahovali hasiči se záchranáři na dvou zásazích najednou, a to u pádu do šachty a u požáru v bývalých skladech PHM.
 
Čtvrtek 12. 9. zahájil kurz komunikace se sluchově postiženými, který pořádala organizace CESPO z Ústí nad Labem. Vítanou změnou byla možnost využití bývalého stříbrného dolu - Štoly sv. Jana Evangelisty a štoly sv. Kryštofa v Jiřetíně pod Jedlovou, kde na zasahující čekal simulovaný zával turistů. Ve večerních hodinách byla v Rabštejně vytvořena rojnice a hledalo se i za pomocí psů vycvičených na vyhledávání osob na plochách jezdkyně, která spadla z koně. Druhou jezdkyni a oba koně záchranáři brzy našli a „zraněnou“ jezdkyni našli záchranáři se psy a následně si ji převzali do péče zdravotníci. V nočních hodinách pak proběhl zásah v bývalé podzemní továrně, kde se hledala skupina neslyšících osob, aby si zasahující mohli vyzkoušet, co se v  dopoledním kurzu naučili.
 
Pátek 13. 9. proběhla odborná přednáška na téma TRIAGE – třídění zraněných při hromadném postižení zdraví (velké dopravní nebo přírodní neštěstí). Zásahový den otevřel zásah na simulované hromadné dopravní nehodě na vrakovišti v Malšovicích. V odpoledních hodinách proběhl zásah na jezu v České Kamenici, kde se převrátil raft s vodáky. Díky dalšímu zásahu poznali zasahující celou Českou Kamenici, kdy pěšky procházeli město a pátrali po nemocné ženě, kterou pohřešovala rodina. Figurantka prošla městem před samotnou akcí, tak aby byla viděna obyvateli města, kteří mohli při případném dotazu zasahujících nasměrovat pátrání do konkrétního místa v České Kamenici. Po hodině pátrání byl na dispečink pomocí radiostanic nahlášen nález pohřešované ženy v dobrém zdravotním stavu a následně byla předána posádce RZP. Posledním zásahem byla záchrana velké skupiny osob z nepřístupného terénu pomocí lanových technik po přívalových deštích, které zničili jediný most. Poslední zásah skončil ve 4 hodiny ráno v sobotu 14. 9.
 
Sobota 14. 9. byla již tradičně soutěžní. Týmy v zábavném turnaji soupeřily o poháry, medaile, zdravotnické vybavení (krční límce, glukometr, popáleninové sady, a mnoho dalšího). Na prvním místě skončila skupina ze Zdravotnické záchranné služby ÚK spojená s Horskou službou SK, na druhém místě se umístila Slovenská skupina Záchranné služby Východ a na třetím místě Ambulance Meditrans z Prahy. Část organizátorů odjížděla po vyhlášení soutěže na Pražskou muzejní noc.
 
V neděli 15. 9. již postupně zasahující odjížděli do svých domovů a organizátoři mohli ukončit úspěšný 14. ročník mezinárodního cvičení pro záchranné složky Rescue Patrol 2013.
 
Na realizaci letošního cvičení se podílelo na 30 organizátorů. Celkový počet figurantů byl 40. Komisařů 24 ze všech složek IZS. Děkujeme všem partnerům a sponzorům, bez kterých by bylo velmi náročné, ne-li nemožné tato cvičení pořádat. Chtěl bych touto cestou poděkovat městu Česká Kamenice za vstřícný přístup a pomoc při realizaci cvičení, stejně tak i za finanční dotaci na ubytování zasahujících. Firmě Coca-Cola Česká republika, s.r.o., Bexamed, s.r.o, Indiana s.r.o., Al Namura, s.r.o., Helago-CZ, s.r.o., Humi-Outdoor, s.r.o., Hartmann-Rico a.s., Shoparamedik, Hana VOP Nový Jíčín, Happy End CZ, a.s., Limma food, a.s., Reo Amos, spol. s r.o., Zahranickému architektovému centru Tomáš a Lenka Bíbovi, obci Jiřetín pod Jedlovou, obci Jánská, obci Veselé, obci Malšovice, Vrakovišti Malšovice. Jednotce sboru dobrovolných hasičů Česká Kamenice, Mgr. Lence Šnáblové z Wanted ranch Veselíčko, Centru dětí a mládeže Česká Kamenice, Bistru paní Vondráčkové a personálu, technickým službám města Česká Kamenice, Domu kultury v České Kamenici, penzionu LES v Srbské Kamenici. Dále paní Evě Břečkové, Marcele Valtové, Janě Valatové, Vlastě Koudelové, Marii Novákové, Střední a vyšší zdravotnické škole v Ústí nad Labem, organizaci CESPO z Ústí nad Labem, Záchranné službě Východ ze Slovenska, webu požáry.cz panu Michalu Šafusovi, CHKO Lužické hory, Lesy ČR a občanskému sdružení pod Studencem.
 
V příštím roce čeká naši organizaci výroční 15. ročník cvičení, jehož přípravy již začaly v druhé polovině letošního září.
 
RESCUE PATROL 2014
15. roční mezinárodního cvičení Rescue Patrol 2014 se konal ve dnech 9. – 14.9. 2014 v Plzni a jejím okolí, zejména ve městech Třemošná, Kralovice. Cvičení proběhlo pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje pana Václava Šlajse.
Letošního cvičení se zúčastnilo na 150 záchranářů z České republiky, Slovenska a Německa. Cvičení bylo opět zařazeno do systému celoživotního vzdělávání zdravotníků ČAS a bylo součástí přípravy záchranných složek na krizové stavy (KS) a mimořádné události (MÚ).
V průběhu cvičení se na zásazích podílelo přes 50 figurantů, kteří i za deště a do časných
ranních hodin obětavě zajišťovali realistický průběh cvičení a pod vedením týmu maskérů (Mgr. Eliška Břečková, Mgr. Michaela Havlíčková a Bc. Jan Toman) dokázali přesvědčivě sehrát všechna
požadovaná poranění. Zásahy hodnotilo 15 odborných komisařů z HZS ČR, ZZS, AČR, PČR a
z týmů záchranných kynologů.
Cvičení bylo zahájeno slavnostním zahájením a seznámením s bezpečnostními pravidly. Po večeři byl odstartován systém Emergency a jednotlivé týmy byly promíchány a vyslány na 7 stanovišť, která simulovala filmová studia, kde došlo k různým úrazům a interním příhodám. Cílem bylo seznámit jednotlivé účastníky s kolegy z jiných profesí i zemí a docílit týmové práce i mimo svůj vlastní tým.
Emergency se skládalo ze stanovišť – hasičský dokumentární film, přírodovědný dokument, reklama na dovolenou v alpách, krátký film na tématiku horor, western, vetřelec a kaskadéři.
Ve středu 10.9. byl dopolední blok věnován přednášce o výukovém softwaru XVR, který se specializuje na přípravu posádek zejména ZZS na mimořádné události s velkým výskytem poraněných osob. Přednášejícím byl lektor ZZS ÚK Bc.Zdeněk Břečka,DiS. a Lukáš Vais,DiS. vedoucí vzdělávacího centra ZZS ÚK.
Odpolední blok byl věnován zásahu u dopravní nehody autobusu, který spadl z nájezdu na most. Po ukončení zásahu dále probíhal metodický nácvik prvotního třídění poraněných osob ve stejném havarovaném autobusu.
V nočních hodinách proběhl zásah v centru Plzně, v bývalé centrální vývařovně. Zde se konala simulovaná hudební produkce s následným výskytem většího počtu intoxikovaných osob alkoholem a návykovými látkami. I tohoto zásahu se zúčastnili všechny záchranné týmy včetně kynologů se záchrannými psy pro vyhledávání osob.
Ve čtvrtek 11.9. byl dopolední blok věnován metodickému zaměstnání, kde na jednotlivých stanovištích předávali lektoři své zkušenosti účastníkům cvičení. Všichni si mohli vyzkoušet stabilizaci poraněné pánve pomocí dvou typů pánevních fixátorů, také si mohli vyzkoušet intraoseální vstup a aplikaci léků, instruktoři z AČR předali své zkušenosti z bojové medicíny ze zahraničních misí. Lektor z horské služby seznámil účastníky se záchranou pomocí lanové techniky a lektorky ze ZZS pomáhali se správným použitím zádové páteřní dlahy a sundáváním přilby u motorkáře. Celé dopoledne se všem účastníkům věnovala firma Rock Empire, která na svém workshopu předváděla své výrobky a umožnila jejich nákup za mimořádně příznivé ceny.
Odpoledne se všechny jednotky přesunuly na vodní nádrž Hracholusky, kde proběhla přednáška o záchraně na vodní hladině v podání členů Vodní záchranné služby ČČK. Následně byl proveden simulovaný zásah s tématikou záchrany z vodní hladiny a neovladatelné výletní lodi. Současně s tímto zásahem probíhala i záchrana ve výšce a nad volnou hloubkou na skalní stěně nad vodní hladinou a vyhledávání pohřešovaných osob v lesním porostu u skalní stěny.
V nočních hodinách zasahovali všechny jednotky u dopravní nehody dvou autobusů v Kralovicích. Samotný zásah komplikovalo nepříznivé počasí, zejména vytrvalý déšť a nemožnost použití dveří pro evakuaci a transport poraněných osob ven z autobusů. Po zásahu si opět všichni zasahující vyzkoušeli prvotní triáž přímo v autobusu, figuranty jim tentokrát udělali samotní komisaři, kteří dohlíželi po celou dobu cvičení na bezpečnost a správný postup při záchranných pracích.
V pátek 12.9. byl dopolední blok věnován workshopu firmy Bexamed, která je tradičním partnerem cvičení a workshopu firmy Petzlshop. Souběžně s workshopy probíhal zásah pro vybrané týmy s tématikou evakuace ZŠ v Horní Bříze.
Odpolední blok byl věnovaný záchranným pracím v průmyslové oblasti zasažené zemětřesením. K výcviku byl použit bývalý výrobní závod keramičky v Třemošné. I tento zásah provázelo nepříznivé počasí. Zasahující jednotky měly možnost metodického výcviku záchrany osob z výšky a nad volnou hloubkou, dále třídění, transport a ošetřování velkého množství poraněných osob ve specifickém prostředí. Hasiči měli možnost vyzkoušet si práci s hydraulickým vyprošťovacím zařízením v kombinaci s protiplynovým oblekem pro práci v kontaminovaném prostředí.
Ve večerních hodinách se zasahující přesunuly za Plzeň do prostoru třídičky odpadu. Zde byl situovaný zásah s tématikou záchrany osob po přívalových deštích a lokální povodní. Následoval poslední zásah cvičení, který simuloval nehodu při odpalování ohňostroje, kdy došlo vlivem nepříznivých okolností k výbuchu zábavné pyrotechniky v davu diváků. Celý prostor tohoto zásahu byl vlivem předchozích silných dešťových přeháněk značně podmáčený a vytvořila se přibližně 10 cm vysoká souvislá vrstva bahna, která znesnadňovala zasahujícím jednotkám odsun jednotlivých poraněných osob na vytvořené stanoviště neodkladné péče.
V sobotu 13.9 proběhl velmi zajímavý odborný kurz“manipulace se zvířaty“ v podání pana Karla Makoně, ze Záchranné stanice živočichů Plzeň – DESOP. Dopoledne bylo věnováno tradičnímu záchranářskému pětiboji, kde šlo především o týmovou spolupráci. V odpoledních hodinách bylo oficiálně cvičení ukončeno, byly vyhodnoceny a oceněny vítězové soutěže v programu XVR a záchranářském pětiboji. Ve večerních hodinách proběhla již neoficiální část cvičení ve formě after party.
Všem partnerům a sponzorům děkujeme za pomoc při realizaci letošního výročního ročníku cvičení Rescue Patrol 2014. Velice si Vaší pomoci vážíme a věříme, že nám zachováte přízeň i v příštím roce.
 
RESCUE PATROL 2015
 16. ročník mezinárodního cvičení Rescue Patrol 2015 se konal ve dnech 15. – 20.9 2015 na Plzeňsku. Zejména se zasahovalo v oblasti obce Pláně, bývalého vojenského prostoru Ondřejov, v Kralovicích, v areálu bývalé keramičky v Třemošné a v bývalé centrální vývařovně v Plzni.
Letošního cvičení se zúčastnilo 160 záchranářů z České republiky, Slovenska a Německa. Cvičení bylo opět zařazeno do systému celoživotního vzdělávání NZP, akreditováno ČAS a bylo součástí přípravy záchranných složek na krizové stavy (KS) a mimořádné události (MÚ).
V průběhu cvičení se na zásazích podílelo přes 50 figurantů, kteří za jakéhokoli počasí a často až do pozdních nočních hodin dokázali přesvědčivě sehrát všechna požadovaná poranění. Realistické znázornění poranění pro cvičení zajišťovaly Mgr. Eliška Břečková, Mgr. Michaela Havlíčková a kpt. Bc. Zuzana Kupková, DiS.. Zásahy hodnotilo 15 odborných komisařů z HZS ČR, ZZS, PČR, ARO, HS,
traumacentrum , MP a z týmů záchranných kynologů.
Cvičení bylo slavnostně zahájeno ukázkou zásahu u dopravní nehody v podání malých hasičů – Soptíků z Kralovic. Následovalo seznámení s pravidly bezpečnosti, platnými pro průběh celého cvičení. Po večeři byla odstartována série menších zásahů. Jednotlivé týmy byly promíchány a vyslány na 6 po sobě jdoucích stanovišť. Na jednotlivých stanovištích se setkávaly se simulacemi úrazových
stavů, interních příhod a s porodem mimo zdravotnické zařízení. Cílem bylo seznámit jednotlivé účastníky s kolegy i z jiných profesí a zemí a docílit týmové mezioborové spolupráce.
Týmy se musely postupně vypořádat s pádem sloupu vysokého napětí, transportem přes řeku, převrženým raftem, tříděním velkého počtu poraněných osob v systému START a TIK, nehodou při cyklo sjezdu terénem (down hill) a dopravní nehodou s porodem mimo zdravotnické zařízení.
Ve středu 10. 9. byl dopolední blok věnován přednášce o inzulinových pumpách. Přednášejícím byl zástupce firmy Medtronic pan Martin Černý. Druhá přednáška byla zaměřena na úrazy způsobené elektrickým proudem. Toto téma představili Jan Břečka (energetik) a Bc. Jiří Břečka, DiS. (ZZS).
 Odpolední blok obsahoval větší počet zásahů v areálu bývalé keramičky v Třemošné. Záchranáři měli možnost využít při zásazích i těžkou techniku. Důraz byl kladen na bezpečný pohyb v sutinách, třídění většího počtu raněných osob.
 V nočních hodinách proběhl zásah v centru Plzně, v bývalé centrální vývařovně. Zde měli záchranáři možnost cvičit průzkum rozlehlé členité budovy. V objektu se nacházel větší počet osob, které bylo zapotřebí nalézt, ošetřit a transportovat z labyrintu budovy. I tohoto zásahu se zúčastnily všechny záchranné týmy včetně kynologů se záchrannými psy pro vyhledávání osob.
 Ve čtvrtek 11. 9. byl dopolední blok věnován přednášce ATSL v podání traumatologa MUDr. Filipa Čechlovského a Bc. Jiřího Břečky, DiS. ze ZZS. Celé dopoledne se všem účastníkům věnovaly firmy Bexamed a Petzlshop, které na svém workshopu předváděly své výrobky a novinky, které pomáhají při práci záchranářům.
 Odpoledne se všechny jednotky přesunuly do bývalého vojenského prostoru Ondřejov, kde pátraly po pohřešované skupině parašutistů. Během tohoto zásahu byla většina záchranářů odvolána na hromadnou dopravní nehodu při cyklistickém závodu.
V nočních hodinách zasahovaly všechny jednotky u dopravní nehody autobusu v Kralovicích. Zásah komplikovalo nepříznivé počasí a nemožnost využít pro evakuaci a transport poraněných osob dveře, protože autobus byl převrácen na bok.
 V pátek 12. 9. byl dopolední blok věnován přednášce na téma porod v PNP. Přednášejícím byla porodní asistentka Bc. Zdeňka Vlášková. Účastníci cvičení měli také možnost si prakticky vyzkoušet porod na modelu.
 Odpolední blok, byl věnován záchranným pracím v bývalém vojenském prostoru Ondřejov. Zasahující  jednotky absolvovaly metodický výcvik záchrany osob z výšky a nad volnou hloubkou. Dále třídění, ošetření a transport velkého množství poraněných osob ve specifickém prostředí podzemních prostor. Také proběhl zásah při triatlonu a větrné smršti.
 Ve večerních hodinách proběh zásah v areálu bývalé keramičky v Třemošné. Zde došlo k simulovanému zřícení jedné z budov při rekonstrukci a následnému výbuchu plynového vedení. Zasahující složky po prvotním průzkumu a zajištění bezpečnosti, nalezly a ošetřily všechny poraněné osoby. Vzájemná spolupráce jednotek se tak vyplatila.
 
V sobotu 19. 9. proběhl odborný kurz manipulace se zvířaty v podání pana Karla Makoně, ze Záchranné stanice živočichů Plzeň – DESOP. Přednáška byla doprovázena praktickými ukázkami se živými zvířaty.
 
Sobotní dopoledne bylo již tradičně věnováno záchranářskému pětiboji, který byl zaměřen na spolupráci v týmu a leadership.
V odpoledních hodinách, byli vyhodnoceni a oceněni vítězové soutěže v programu XVR a záchranářském pětiboji a cvičení bylo oficiálně ukončeno.
Všem partnerům a sponzorům děkujeme za pomoc při realizaci letošního ročníku cvičení Rescue Patrol 2015. Velice si Vaší pomoci vážíme a věříme, že nám zachováte přízeň i v příštím roce.
 
Rescue Patrol 2016
17. ročník mezinárodního cvičení Rescue Patrol 2016 se konal ve dnech 6. – 11. 9. 2016 na Teplicku v Ústeckém kraji. Zásahy probíhaly především v Krupce, Chabařovicích, Mikulově, Duchcově, Teplicích a Ústí nad Labem, jezeře Barbora a výrobním závodě úpravy nerostů v Lahošti u Teplic.
Záštitu nad cvičením převzali: hejtman Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, ředitel HZS Ústeckého kraje plk. Ing. Romana Vyskočila a ředitel ZZS Ústeckého kraje, p. o., MUDr. Ilji Deyla
Cvičení se účastnili záchranáři ze: ZZS PAK, ZZS MSK, ZZS PK, VOŠ Ústí na d Labem, ADZ ČR, Rescue labradoří pac, Černé pásky Plzeň, Rescue Germany, Mrak, HZS Teplice, HZS Česká Lípa, SDH Dobroměřice, JDSHO Bojkovice, JPO 2 Slavičín, JSDH Rájec a 15. ženijní pik AČR.  Při cvičení tak spolupracovalo 150 záchranářů z České republiky, Slovenska a Německa.
Cvičení bylo opět zařazeno do systému celoživotního vzdělávání NZP, akreditováno ČAS a bylo součástí přípravy záchranných složek na krizové stavy (KS) a mimořádné události (MÚ).
Na zásazích se podílelo přes 80 figurantů, mezi stále figuranty patřili studenti VOŠ Ústí nad Labem oboru zdravotnický záchranář, kteří dokázali přesvědčivě sehrát všechna požadovaná poranění. O realistické znázornění poranění pro cvičení se postaral tým čtyř maskérů.
Zásahy provázelo 26 odborných komisařů z HZS ČR, ZZS, PČR, ARO, ZOS, traumacentra a z týmů záchranných kynologů, kteří dohlíželi nad bezpečností a správným rozváděním jednotlivých postupů. Další členové pak pomáhali s organizací cvičení. Organizační tým cvičení: Bc.Zdeněk Břečka, DiS. Bc.Jiří Břečka, DiS., Mgr. Eliška Břečková, Bc. Zdeňka Vlášková, Mgr. Havlíčková Michaela, Bc. Tuswaldová Lucie, MUDr. Čechlovský Filip, Bc. Mooz Helena, DiS., Mooz Jiří, DiS., pprap. Hocko Jaroslav, kpt. Bc. Kupková Zuzana, DiS., Bc. Pláničková Dita, DiS., Moravec Stanislav, DiS., Nováková Marcela, nstržm. Breite Luboš, Vaníčková Michaela, DiS., Bc. Gillernová Klára, Roštáš Jan, DiS., Kotenová Petra, DiS., Ing. Králíková Anna, Nečas Jindřich, Ziková Jana, Mgr. Knolová Lenka, Bc. Kupková Alena, DiS., pprap.Merhout Jiří, Kekelová Monika, Košut Jan, Čupka Martin, Králík Stanislav a Ryšavý Michal  Fotodokumentaci cvičení zajišťovali: Michael Šafus (www.požáry.cz) a Stanislav Vrba.
RESCUE PATROL 2016 – Realizovaný program cvičení Den Čas Námět a lokalita
6.9.2016 úterý
Začátek cvičení V průběhu dopoledne až do 16:00 probíhala registrace účastníků cvičení. odpoledne Bylo zahájeno cvičení v Domě Kultury Zátiší v Chabařovicích. Na zahájení proběhlo školení BOZP, prezentace komisařů, organizátorů, družstev a sponzorů.
Večer Emergenci – jednotlivých zásahů se účastnili menší týmy z rozdělených jednotek. Cílem bylo seznámit jednotlivé účastníky s kolegy i z jiných profesí a zemí a docílit týmové mezioborové spolupráce. Každý tým pak absolvoval všechna následující stanoviště:
Teorie řízení a organizace pomoci při hromadném neštěstí. Sražení matky s kočárkem při autonehodě. Na skokánku došlo k bezvědomí z důvodu hypoglykémie (inzulinová pumpa) a doprovázející osoba po pádu ze schůdků utrpěla  fr.C páteře. Na fotbalovém stadionu po oslavách začátku sezony došlo k úderu blesku do kovové konstrukce stanů a zasažení osob prováděních úklidové práce  po akci.  Týmy si měli možnost vyzkoušet i podávání hlášení na místě nehody tzv. situační zprávy. Na dalším stanovišti se nacházel parašutista uvízlí na příhradové konstrukci, při snaze pozorovatelů o záchranu s pomocí žebříku došlo k pádu s následným úrazem. Stanoviště Triage – umožňovalo všem po dvojicích si prakticky vyzkoušet první třídění v terénu pomocí metody START.  Poslední stanoviště představovalo utonulou osobu s kamarádem ve vodě s podchlazením a nutností přístupu přes vodu.   
7.9.2016 středa
dopoledne Proběhlo slavnostní zahájení s účastí záštit a zástupců organizací Následovala přednáška - systém GINA  - Geographic Information Assistant V průběhu dopoledne byla část jednotek odvolána na evakuaci celé ZŠ v Chabařovicích pro požár v prostoru šaten. Došlo k nadýchání kouřem, popáleninám a NZO. Při cvičení došlo i k aktivaci MP Chabařovice s AED.
odpoledne Porucha lanovky a pád z lanovky Komáří vížka.  Technická závada lanové dráhy, kterou nebylo možné odstranit způsobila uvíznutí 88 cestujících. Tento blok byl začleněn do prověřovacího cvičení HZS Ústeckého kraje s námětem záchrana osob z nejdelší lanové dráhy v ČR bez mezistanice. Záchranu osob z lanovky prováděli lezecké týmy z HZS ČR, Horské služby, zásahové jednotky Policie ČR, Armády ČR, JPO měst a obcí. Další zraněné osoby, které se pokoušely o sestup z lanovky vlastními silami  se nacházely v trase lanové dráhy. večer  Zranění obsluhy vodojemu – nepoužívaný vodojem Nová Ves u Teplic. Při provádění údržby došlo k reakci rozpouštědel - inhalační otrava, pád při snaze o únik ze zamořených prostor. Souběžně probíhalo dohledání turistů v okolí vodojemu.  Výbuch tlakových lahví v bývalých kasárnách – Krupka. Při ukončení směny došlo k výbuchu likvidovaných tlakových lahví. Situace byla doprovázena zahořením v okolí výbuchu.   
8.9.2016 čtvrtek
dopoledne Zával a ztracení turistu ve štole Starý Martin. Při prohlídce štoly došlo k sesuvu, porucha elektroinstalace znemožnila využití osvětlení a komunikačního spojení. Zřícenina hradu Kyšperk - ztracené osoby. Při bojové hře došlo k pádu osob z hradeb a ztracení části týmu. Dohledání a vyproštění osob probíhalo ve velice náročném terénu i za použití lanových technik.
Týmy Armády ČR a kynologů se věnovaly metodickému výcviku při záchraně osob z výškové budovy, kterou simuloval vodojem, včetně evakuace osob pomocí lanové techniky. 
Odpoledne se týmy HZS ČR a ZZS přesunuly na sportovní stadion Krupka, kde se společně se zásahovou jednotkou Policie ČR věnovali metodickému výcviku typové činnosti STČ 14/IZS – útok aktivního střelce AMOK. Léčebna - Lázeňské centrum, v důsledku důlní činnosti došlo k otřesům půdy a zhroucení budov. Po evakuaci areálu zůstávají pohřešovaní klienti a část personálu.  Zranění obsluhy při nehodě ve výrobním závodu úpravy nerostů Lahošť. Záchranné práce probíhaly za použití lanových technik i jeřábu. večer metodika Ve večerních hodinách měli zasahující možnost absolvovat metodické přednášky a výcvik v oblasti TAPP s lokalizací místa nehody pod vedením dispečerů ZZS a výuku resuscitace dětí a dospělých včetně modelů s vyhodnocením efektivity nepřímé srdeční masáže.   
9.9.2016 patek
dopoledne Pád letadla – na lince Praha – Drážďany došlo při nouzovém přistání k hromadnému neštěstí - typ letounu ATR-42- 500, počet cestujících 47 + 4 členové posádky. Množství paliva Jet A1 v nádržích cca 1 200 litrů, nebezpečný náklad přepravován nebyl. Zásah byl 2x opakován vždy pro ½ zasahujících jednotek. Zde byla využita i nehodová clona, kterou na cvičení zapůjčila firma Reo Amos. Zde byla prověřena typová činnost STČ 04/IZS – letecká nehoda.  odpoledne  Vodní plocha Barbora – Při větrné smršti došlo na trati triatlonu k výbuchu stánku s občerstvením., místo je pro polom a podmáčení terénu přístupné pouze po vodní hladině. Zřícená budova bývalého nádraží Duchcov po větrné smršti došlo k zhroucení střechy, tou dobou se zde nacházelo cca 5 osob bez domova, ozývá se volání o pomoc.  Ztracení turistů štola Mikulov - při prohlídce došlo k náhlému sesuvu a další sesuv již nehrozí. K vyproštění je nutné využití lanové techniky. Zásah nebezpečné látky - prověřovací cvičení HZS ČR únik nebezpečné látky po zvedání panelu - skruže jeřábem.  večer Dopravní nehoda osobních automobilů na veřejné komunikaci - prověřovací cvičení HZS ČR.  Ve večerních hodinách proběh zásah v areálu bývalé tlakové plynárny. Zde došlo k simulovanému výbuchu plynového vedení s následným poškozením budov a zraněním velkého počtu osob. Zasahující složky po prvotním průzkumu a zajištění bezpečnosti, nalezly a ošetřily všechny poraněné osoby.    
10.9.2016 sobota
dopoledne Proběhl metodický výcvik a výměna zkušeností mezi zasahujícími týmy. Každý si mohl vyzkoušet práci svých kolegů. Postupně si záchranáři mohli vyzkoušet vyprošťování z vozidla pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení, lanové techniky, hašení, práci v ochranném přetlakovém obleku, záchranu z vodní hladiny pomocí pomůcek, záchranného psa i zachránce ve vodě. Dále si pod zasahující vyzkoušeli pytlování a vytváření hrází.  odpoledne Pětiboj – jedna ze dvou soutěží v rámci cvičení, při které mohou startovat libovolně složené týmy. Jednotlivé disciplíny byly vybrány tak, aby pomohly rozvíjet týmovou spolupráci i dílčí dovednosti. Vítězem letošního pětiboje se stalo družstvo JDSHO Bojkovice a díky našim sponzorům si ze cvičení kromě poháru mohli odvést i hodnotné ceny. Druhou soutěž, kterou mohou účastníci cvičení absolvovat je soutěž v třídění v programu XVR, letošnímu výtěži se stal tým ZZS PK. večer Vyhlášení výsledku pětiboje, slavnostní zakončení a ukončení prohibice
Všem partnerům a sponzorům děkujeme za pomoc při realizaci letošního ročníku cvičení Rescue Patrol 2016. Velice si Vaší pomoci vážíme a věříme, že nám zachováte přízeň i v příštím roce.
 
Rescue Patrol 2017
18. ročník mezinárodního cvičení Rescue Patrol 2017 se konal ve dnech 5. – 10. 9. 2017 v Roudnici nad Labem, Litoměřickém okrese v Ústeckém kraji. Zásahy probíhaly především Roudnici nad Labem, Vědomicích, Terezíně a v Babinách.  
Záštitu nad cvičením převzal: hejtman Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a odbornou záštitu převzali ředitel ZZS Ústeckého kraje, p.o., MUDr. Ilja Deyl a plk. Ing. Roman Vyskočil ředitel HZS ÚK. Patronem cvičení se stala města Roudnice nad Labem, Terezín a Vědomice. Díky jejich pomoci měli možnost jednotky zasahovat ve velice rozmanitých a zajímavých lokalitách.
Cvičení je součástí přípravy záchranných složek na krizové stavy (KS) a mimořádné události (MU), složkou celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických profesí a pomáhá při výuce studentů. Hlavní témata letošního cvičení představovala dítě jako účastník MU, zvládání akutních stavů v pediatrii, porodnictví, osoba se zrakovým postižením jako účastník MU a vysoce virulentní nákaza v přednemocniční péči. Jako již tradičně nechybělo ani téma hromadného postižení zdraví.
Cvičení se účastnilo přes 150 záchranářů. Mezi zasahující jednotky patřili: Asociace dobrovolných záchranářů, z.s., členové kynologických záchranných sborů, DRK Kreisverband Dippoldiswalde + DRK Kreisverband Pirna a Landesrettungsschule Sachsen gGmbH Bildungswerk Sachsen gGmbH, HZS Ústeckého kraje - Územní odbor Teplice, JSDH Česká Kamenice, JSDH Rájec, Nebelvír Plzeň, JPO II Slavičín, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, ZZS Plzeňského kraje, Záchranáři Žatec, z.s., Záchranná rota 153.ženijního praporu z Olomouce a studenti Západočeské univerzity v Plzni. Nad zásazích pracovalo 22 odborných komisařů z HZS ČR, ZZS, ARO, Porodního sálu, ZOS, traumacentra a z týmů záchranných kynologů, kteří dohlíželi nad bezpečností a správným rozváděním jednotlivých postupů.
Na zásazích bylo využito přes 110 figurantů, kteří ve spolupráci s týmem maskéru pro realistická zobrazení poranění, komisaři, organizačním týmem a za použití nejrůznějších rekvizit měli za úkol vytvořit co nejreálnější situaci mimořádné události.
Cvičení bylo zahájeno dne 5.9. 2017 registrací účastníků, školením o bezpečnostních pravidlech a poradou velitelů týmu, na kterou navazovala série zásahů/stanovišť. Téma výbuch munice při výkopových pracích, mělo za cíl zdůraznit nutnost zajištění technické první pomoci, ochranu a bezpečnosti na místě zásahu. Techniky sebeošetření věnovali pozornost využití a dostupnosti pomůcek v osobní výbavě záchranářů. Jedno ze stanovišť se věnovalo školení a přípravě na práci na vodní hladině. Při hromadné otravě CO měli všichni účastníci možnost zapojit se do praktického provádění resuscitace. Na stanovišti, kde nákladní vozidlo vjelo do davu osob, pak prakticky procvičovali třídění raněných. Pod vedením zrakově postiženého se zasahující učil techniky dopomoci a měli možnost si vyzkoušet pocity nevidomého v průběhu zásahu. Poslední ze stanovišť se věnovalo práci operačního střediska včetně využití systému GINA, který byl v průběhu cvičení využíván.
Druhý den cvičení 6.9.2017 proběhlo v dopoledních hodinách oficiální zahájení cvičení v kulturním zařízení města Roudnice nad Labem, kde krom organizátorů k zasahujícím promluvili čestní hosté, pan starosta města Roudnice nad Labem Vladimír Urban, zástupkyně ředitelky VOŠ Mgr. Eva Provazníková, krizový referent ZZS ÚK Mgr. Jan Trpišovský, ředitel ÚO Litoměřice HZS ÚK plk. Ing. Boleslav Lang, náměstek pro IZS a OPŘ HZS ÚK plk. Mgr. Martin Laniček. V druhé části dopoledne probíhali workshopy věnované právě problematice dětského pacienta a porodnictví. Zasahující mohli navštívit i prezentace firem Bexamed, Petzl a RockEmpire, které tradičně nabízí vybavení a seznamují s novinkami pro práci záchranných složek.
Odpoledne bylo věnováno práci na divoké vodě. Záchranáři měli možnost trénovat techniky pohybu a záchrany na umělém kanálu. Na jejich bezpečnost dohlíželi členové Vodní záchranné služby Ústí nad Labem. Součástí odpoledne byl i zásah dohledání a záchrany osob uvízlých na ostrově po přechodu povodňové vlny. Pro transport po vodě byla využita i lanová technika traverzu pro bezpečnější pohyb v rychlém proudu řeky.
Ve večerních až nočních hodinách proběhali 2 zásahy současně. Prvním byl zásah na vodní hladině, kde bylo třeba dohledat osoby z převržených raftů. Druhým dopravní nehoda dvou osobních automobilů, jejíž příčinou byl střet vozu ,,únosců” nevěsty s černou zvěří. Třetí zásah se věnoval selhání základních životních funkcí návštěvníka Kratochvílovi rozhledny, s úrazem oznamovatele. Při tomto zásahu byla postupně aktivována MP a Policie ČR s AED.  
Celý třetí den byl věnován zásahů ve Velké pevnosti Terezín. Stejně jako předchozí večer se jednotlivé zásahy několikrát opakovali vždy pro jinou skladbu zasahujících jednotek. Tématem dne byl mimořádný stav po větrné smršti. Pro jednotky bylo postaveno zázemí v podobě stanového městečka, kde byla zřízena polní nemocnice a kam bylo možné transportovat osoby ze zasažených lokalit a operační středisko pro koordinaci záchranných prací. Na dílčích lokalitách jednotky zasahovali při požáru ve stavidlech, kde bylo nutné realizovat průzkum a záchranu za využití dýchací techniky a pro některé jednotky byl přístup omezen pouze na přepravu přes vodní hladinu. V rozsáhlých prostorách bývalé nemocnice a výstrojního skladu došlo při rekonstrukci k nehodě dělníků. Ve Weisserově vile při větrné smršti došlo k selhání na elektroinstalaci a po evakuaci společenské akce bylo třeba dohledat pohřešované osoby. Na hradbách probíhala evakuace osob za využití lanových technik a v podzemních chodbách došlo k závalu při návštěvní prohlídce. Ve večerních hodinách probíhal zásah při dopravní nehodě. A zasahující měli možnost se prakticky seznámit s modulovým systémem instalace protipovodňových zábran. Celý den byl zakončen náročným zásahem v podzemí za využití vertikálního vstupu pomocí lanových technik.
Pátek byl čtvrtým dnem cvičení. V dopoledních hodinách měli jednotky možnost po dlouhém nočním zásahu ukončeném kolem 3 hodiny ranní na očištění a přípravu vybavení. V poledních hodinách pro ně byl připraven zásah na zimním stadionu, kde došlo k úniku čpavku z technologií při přečerpávání. Ze stadionu bylo třeba evakuovat přes sto osob a zajistit místo uniku proti šíření plynu do oblasti blízké zástavby. V odpoledních hodinách probíhalo více opakujících se zásahů. Jednotky měli možnost naučit se techniku záchrany a rychlého svlékání výstroje hasiče z těžkého zásahového obleku s dýchací technikou. Procvičit si přípravu a zajištění pacienta ve stísněném prostoru výkopu. Kontakt a pomoc při setkání s infekční meningitidou. Překotný porod po dopravní autonehodě. Ošetření dítěte po traumatu či traumatické zástavě oběhu a autonehodu vozidla přepravující nebezpečnou látku.
Ve večerních hodinách proběhl zásah v Babinách, kde došlo k šíření infekční nákazy krvácivé horečky. Na místě byla zřízena improvizovaná polní nemocnice, kde docházelo k třídění místních obyvatel podle stadia a příznaků. V terénu probíhalo dohledání osob. Celá situace byla značně stižena nutností využití pomůcek zabraňujícím přenosu nákazy na záchranné týmy.
Poslední, pátý den cvičení byl již po osmé věnován Pětiboji. Celé cvičení si klade za cíl především spolupráci, vzájemnou pomoc a sdílení zkušenosti. Pouze poslední den je věnován teamové rivalitě. V průběhu pěti disciplín zasahující bojovali o nejlepší umístění v disciplínách, které prověřovali jejich týmovou spolupráci, motivaci, logické a strategické myšlení, sílu a vytrvalost. Ve večerních hodinách na slavnostním nástupu proběhlo vyhodnocení výsledků a ukončení cvičení.
Závěrem bychom chtěli touto cestou velice poděkovat všem, kteří přispěli k realizaci Rescue Patrol 2017 a to všem výše jmenovaným a dále pak partnerem cvičení: Klubu Kanoistika Roudnice nad Labem, z.s. za možnost realizovat výcvik na umělém vodním kanále, Sboru dobrovolných hasičů Terezín za pomoc s využitím lokalit,  VOŠ a SZŠ Ústí nad Labem za zajištění figurantů, Vzdělávacímu centru ZZS ÚK a Krizovému úseku ZZS ÚK za zapůjčení vzdělávacích pomůcek. Naše  velké díky patří i sponzorům: firmě AnnKas, Bexamed, BOATPARK s.r.o., Billa, Cukrárna a kavárna Dortletka, EMOS spol. s r.o., Levandulová farma, Lifemedic, s.r.o., Lobkowiczké zámecké vinařství Roudnice nad Labem, Pediatrické kolečko a Reoamos. A v neposlední díky patří i členům organizačního týmu, komisařům, maskérům, fotografům a hlavně figurantům.
Členové organizačního týmu RP2017: Bc. Břečka Zdeněk, DiS. Bc. Břečka Jiří, DiS., Mgr. Břečková Eliška, Brichta Patrik DiS., Brichtová Kristýna DiS., Ing. Čelikovský Zdeněk, Mgr. Havlíčková Michaela, Chrastina Jiří, Kekelová Monika, Mgr. Knolová Lenka, Košut Jan, Bc. Mooz Helena, DiS., Mooz Jiří, DiS., Moravec Stanislav, DiS., Nečas Jindřich, Nečasová Jana, Nedvídková Pavla DiS., Nováková Marcela, Bc. Pláničková Dita DiS., Ryšavý Michal, Bc. Tuswaldová Lucie, Vaníčková Michaela,  Vencl Jiří, Bc. Vlášková Zdeňka.Fotodokumentaci cvičení zajišťovali: Vrba Stanislav a Vošalík Jan.