krátky popis banneru
Zdravotnické prostředky nejen pro profesionály
Vybavení pro sportovní i pracovní lezení
 Pořádající organizace
 Anketa
Kolikrát jste se zúčastnil/a cvičení Rescue Patrol?

Více než 10 x
9%

6 - 9 x
5%

2 - 5 x
25%

Jednou
25%

Ještě jsem nebyl
36%
 Sledujte náš video kanál
 Jsme na sociální síti
 Nakupujete na internetu?

Základní informace o cvičení

Rescue Patrol je mezinárodní cvičení složek Integrovaného záchranného systému, které je otevřené všem zájemcům, a to i z řad studentů. Cvičení probíhá jednou ročně na podzim, zpravidla v září.

Rescue Patrol se svými extrémními nároky na fyzickou a psychickou zdatnost účastníků řadí k nejnáročnějším cvičením tohoto formátu pořádaným na území České republiky.

Rescue Patrol je zaměřen především na mimořádné události s hromadným výskytem poraněných osob. Simulovány jsou běžné i méně pravděpodobné scénáře, s kterými se záchranáři a hasiči mohou při své práci setkat.

Rescue Patrol si klade za cíl umožnění společné práce všech zúčastněných složek a zkvalitnění jejich vzájemné spolupráci při skutečných zásazích.

Rescue Patrol při každém ročníku umožňuje cvičícím vyzkoušení si novinek ve vybavení, výstroji a výzbroji. Tento materiál si následně jednotlivé složky pořizují a pomáhá jim efektivněji a rychleji zachraňovat životy.

Rescue Patrol je určen pro nácvik krizové připravenosti zdravotnických záchranných služeb na mimořádné události a krizové stavy.

Rescue Patrol cílí na základní složky Integrovaného záchranného systému České republiky, ostatní složky IZS, Armádu ČR, záchranné týmy ze zahraničí a dobrovolné organizace věnující se předlékařské první pomoci.

Rescue Patrol se zaměřuje především na mimořádné události – přírodní a průmyslové katastrofy, hromadná neštěstí s velkým výskytem poraněných osob.